Ersatzteile 3M Blütenschleifer 63374

3M Blütenschleifer 63374 Seegerring (3M-A0040) oberes Lager (3M-A0021) obere Lagerplatte (3M-B0017) Zylinder (3M-A0005) 5.0 x 2.0 O-Ring (3M-A0042) Rotor (3M-B0005) Lamellensatz 5 Stck (3M-A0010) Passfeder (3M-A0041) untere Lagerplatte (3M-B0016) unteres Lager (3M-A0019) 40.0 x 3.5 O-Ring (3M-A0045) Motorbefestigungsring (3M-A0001) Exzenterwelle (3M-B0405) Filter (3M-A0122) Absperrventil (3M-A0121) Ventilhalterung (3M-A0120) Hebel (3M-A1873) Griff 2 2/3in (3M-B0321) Gehäuse (3M-A1872) Splint (3M-A0031) Ventilführung (3M-A0015) Schalldämpfer komplett (3M-A1991) Gewindeeinsatz (3M-A0013) Ventilfeder (3M-A0014) Ventil (3M-A0007) Ventilsitz (3M-A0009) Ventilschaft (3M-A0008) O-RING (3M-A0043) Regulierhebel (3M-A0380) Seegerring (3M-A0039) Seegerring (3M-A0107) Lager (3M-A0149) Ausgleichscheibe (3M-A0199) Lager (3M-A0150) Ausgleichsscheibe (3M-A0108) Federring (3M-A0109) Sprengring (3M-A0119) Spindel (3M-B0406) Hängelasche (3M-B0442)

Ersatzteilliste

Abb.-Nr Teil-Nummer Beschreibung
1 3M-A0040 Seegerring
2 3M-A0021 oberes Lager
3 3M-B0017 3M-B0017
4 3M-A0005 Zylinder
5 3M-A0042 5.0 x 2.0 O-Ring
6 3M-B0005 Rotor
7 3M-A0010 Lamellensatz 5 Stck
8 3M-A0041 Passfeder
9 3M-B0016 untere Lagerplatte
10 3M-A0019 unteres Lager
11 3M-A0045 40.0 x 3.5 O-Ring
12 3M-A0001 Motorbefestigungsring
13 3M-B0405 Exzenterwelle
14 3M-A0122 Filter
15 3M-A0121 Absperrventil
16 3M-A0120 Ventilhalterung
17 3M-A1873 Hebel
18 3M-B0321 Griff 2 2/3“
19 3M-A1872 Gehäuse
20 3M-A0031 Splint
21 3M-A0015 Ventilführung
22, 23, 24 3M-A1991 Schalldämpfer komplett
25 3M-A0013 Gewindeeinsatz
26 3M-A0014 Ventilfeder
27 3M-A0007 Ventil
28 3M-A0009 Ventilsitz
29 3M-A0008 Ventilschaft
30 3M-A0043 O-Ring
31 3M-A0380 Regulierhebel
32 3M-A0039 Seegerring
33 3M-A0107 Seegerring
34 3M-A0149 Lager
35 3M-A0199 Ausgleichscheibe
36 3M-A0150 Lager
37 3M-A0108 Ausgleichsscheibe
38 3M-A0109 Federring
39 3M-A0119 Sprengring
40 3M-B0406 Spindel
41 3M-B0442 Hängelasche